BEDÝNKY KRKONOŠE www.bedynkykrkonose.cz
 
 
položek:0
cena:0,- Kč
ukázat bedýnku
 
DO BEDÝNKY
 
ZELENINA (Krkonoše)

ZELENINA (Krkonoše)

Zdeněk Vondrák, Sklenařice
Vysocké zelí

 
IPZ ZELENINA (Polabí)

IPZ ZELENINA (Polabí)

farma Svačina, Ovčáry
farma Smotlacha, Hlavenec
 

 
BIO ZELENINA (Polabí)

BIO ZELENINA (Polabí)

Svobodný statek,
České Kopisty

 
BIODELIKATESY (Polabí)

BIODELIKATESY (Polabí)

Svobodný statek,
České Kopisty

 
CHLÉB a PEČIVO

CHLÉB a PEČIVO

F-Gastro catering,  Z.Šeda

 
SÝRY

SÝRY

zrající sýry z kravského a kozího mléka
(nejsou lokálního původu)
 

 
LAŽANSKÉ MOŠTY

LAŽANSKÉ MOŠTY

Moštovna Lažany, Český ráj

 
BEZ OBALU: EKODROGERIE a PŘÍR.KOSMETIKA

BEZ OBALU: EKODROGERIE a PŘÍR.KOSMETIKA

Tierra Verde, Elema

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatel
Obchodní jméno: Jiří Pavliš
Vlastník: Jiří Pavliš  
IČ: 74007734
sídlo: Prostřední Lánov 170, 543 41 Lánov.
telefon: +420 604 647 530
e-mail: info@bedynkykrkonose.cz

1.2. Vlastním a provozuji internetovou stránku www.bedynkykrkonose.cz  a  www.bedynky-krkonose.cz  (dále jen „stránka"), na které provozuji internetový obchod s českým ovocem, zeleninou a dalším zbožím regionálního původu.

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti mezi mnou, jako prodávajícím a Vámi
(dále jen „Zákazník“), jako kupujícím ovoce, zeleniny a dalšího zboží v internetovém obchodu www.bedynkykrkonose.cz  a spolu
s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje, že se s VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.5. Pokud tyto VOP změním, upozorním Vás na stránkách a budete mít možnost se s nimi seznámit před odesláním Vaší objednávky. Nové VOP jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.

2. Objednání zboží

2.1. V e-obchodu na www.bedynkykrkonose.cz  si pořizujete tzv. "bedýnku". Bedýnka obsahuje  vámi vybrané ovoce, zeleninu a další zboží. Předmětem samostatného balení, dodání a fakturace je celá bedýnka.
 

2.2. Vyberte zboží z nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Zákazník má vždy možnost před odesláním objednávky zkontrolovat její obsah i cenu (včetně ceny za doručení zboží - cena viz bod 4.6.) a případně ji dle přání opravit. Zákazník musí být plnoletý a k realizaci objednávky musí uvést pravdivé a úplné informace požadované v objednávkovém formuláři.  

2.3. Po odeslání objednávky kupující obdrží od prodávajícího emailovou zprávu potvrzující její přijetí.

2.4. V případě bio produktů se jejich bio kvalita prokazuje certifikáty farem a obchodních partnerů.  

 

3. Nedostupnost zboží
Jelikož je zboží do skladu dováženo od několika různých farmářů a dodavatelů, a to  v takovém termínu, aby byla zaručena jeho maximální čerstvost, nemůžu nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky zpozdit či úplně zrušit.
V případě, že takováto situace nastane, budu o tom dotčené zákazníky informovat (emailem, telefonicky či jinak), pokud to bude časově možné. Pokud to bude možné, navrhnu jim také možnost dodání náhradního zboží obdobného druhu a ceny.
V některých případech ale může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu. Cena objednávky bude v tomto případě o hodnotu nedodaného zboží snížena, v případě výměny za jiný druh opravena.

 

4. Cena zboží

4.1. U každého zboží v internetovém obchodu je vždy uvedena cena v českých korunách vč. DPH. Cena vždy odpovídá uvedenému množství produktu (kg -kilogram,  g – gram, bal. - balení,  l - litr, ml – mililitr,  sv. - svazek,  ks - kus  apod.).

4.2. Dopravné je v objednávce účtováno zvlášť. U bedýnek, které splní výši minimální objednávky pro určené místo dodání, je doprava zdarma. Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři.

4.3. Ke každé objednávce se přičítá cena dodaných obalů - papírové tašky nebo zálohované bedýnky. Zákazník si ve své objednávce má možnost zvolit, jaký obal mu více vyhovuje. Cena každé papírové tašky je 10 Kč. Zálohu za recyklovanou kartonovou bedýnku nevybírám, ale prosím o její vrácení při další dodávce. Vratná záloha za plastovou přepravku je Kč 50,-.  V případě dodání objednávky ve více plastových přepravkách či papírových taškách se cena/záloha násobí počtem vybraných obalů. V případě, že při předání zboží vracíte zálohovanou bedýnku, bude Vám hodnota obalu na místě odečtena z konečné ceny dodávky. Za papírové tašky se peníze nevrací.

4.4. Odesláním objednávky zákazník vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.

4.5. Kupní cena je splatná při převzetí zboží, a to pouze v hotovosti.

4.6. Prodávající vystavuje kupujícímu řádný prodejní doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží, event. dopravného.

4.7. V přehledu Vaší objednávky vidíte jen orientační cenu, která se může měnit v závislosti na konkrétní hmotnosti vybraných produktů, dostupnosti objednaného zboží a případných slevách, které Vám náleží. Konečná cena je tak známa teprve těsně před zahájením rozvozu (1-2 hodiny), kdy každému zákazníkovi přijde oznamovací SMS zprávou na jím uvedené telefonní číslo. Oznamovací SMS zpráva obsahuje orientační čas dodání bedýnky a konečnou částku k úhradě v hotovosti. Částka může být při předání objednávky ještě snížena o vrácené zálohované bedýnky.

5. Dodání zboží

5.1. Zboží je zákazníkům dodáváno na dodací adresu uvedenou v objednávce, a to do vybraných obcí v Podkrkonoší, které jsou výslovně uvedeny na stránce internetového obchodu v záložce "Jak to funguje".

5.2. Minimální hodnota objednávky pro doručení zdarma na konkrétní adresu ve Vrchlabí a v Lánově  je 350 Kč . Pokud si zákazník objedná  zboží v hodnotě nižší,  bude mu ve Vrchlabí /Lánově účtováno dopravné Kč 30, které je splatné v hotovosti při předání bedýnky.  Stejným způsobem se účtuje i dopravné do vzdálenějších obcí.
Zóna do 10 km od Vrchlabí – minimální objednávka: Kč 400,  při objednávce s nižší hodnotou je účtováno dopravné Kč 40. 
Zóna 11-20 km od Vrchlabí – minimální objednávka: Kč 500, při objednávce s nižší hodnotou je účtováno dopravné Kč 50.
Seznam obcí , do kterých aktuálně bedýnky rozvážím, najdete na internetové stránce e-obchůdku v záložce „Jak to funguje“.
Do sousedních obcí, které nejsou v seznamu uvedeny, zatím nerozvážím. Je ale možné se domluvit na předání bedýnky  na smluveném místě v nejbližší obci, kde rozvoz bedýnek pravidelně probíhá.

5.3. Čas distribuce je určen dle oblasti závozu a požadavků ostatních zákazníků. Kupující může ve své objednávce uvést preferovaný čas závozu, nicméně prodávající nemůže zaručit jeho dodržení. O předpokládaném časovém intervalu doručení je zákazník dopředu informován prostřednictvím upozorňovací SMS zprávy. Není-li v uvedený čas kupující na dané adrese, je možné zboží předat členu rodiny nebo jiné osobě na dané adrese, která je ochotna zboží převzít. Pokud není na doručovací adrese nikdo k zastižení, je zákazník telefonicky kontaktován prodávajícím za účelem dohody o možnostech předání objednávky (ponechání objednávky u souseda či na smluveném místě apod.). V případě dohody o druhém pokusu doručení na uvedenou adresu či na jinou adresu, bude zákazníkovi účtován poplatek za dopravu ve výši 50 Kč. To neplatí v případě, že by nedoručení objednávky bylo způsobeno samotným prodávajícím.
Pokud není bedýnka kupujícímu doručena napoprvé (z důvodů nezastižení kupujícího v místě dohodnutého předání), přestává prodávající nést odpovědnost za kvalitu zboží (s ohledem na skutečnost, že některé čerstvé zboží se rychle kazí).

5.4. Prodávající se vždy snaží objednávku doručit v časovém rozmezí, které zákazník uvedl na objednávce. Mohou ale nastat situace, kdy z důvodu dopravních, technických či jiných komplikací nebude možné kupujícímu zboží doručit. V tomto případě je zákazník neprodleně kontaktován prodávajícím za účelem dohody o dalších možnostech doručení.

5.5. Zákazník má také možnost si zboží vyzvednout osobně, a to v odběrném místě internetového obchodu
www.bedynky-krkonose.cz   V případě takového osobního odběru bedýnky je kupující povinen si zboží vyzvednout v den a čas tomu určený.

5.6. Mimo uvedenou distribuční trasu (viz. záložka „Jak to funguje“)  zboží momentálně nedodávám.

5.7. Nebezpečí škod na věci přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží, případně neúspěšným pokusem o předání zboží (není-li v čase doručení kupující přítomen nebo neoprávněně odmítl zboží převzít).

 

6. Platba za zboží

Za bedýnku je možno platit pouze v hotovosti. Při platbě hradí kupující konečnou, již upravenou cenu, a to při fyzickém převzetí zboží. Konečná cena bedýnky může být upravena podle skutečné hmotnosti některých položek, podle počtu vrácených zálohovaných přepravek nebo v závislosti na množství nedodaného zboží.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

7. Reklamace, vady zboží a odstoupení od smlouvy

7.1. V případě, že v dodávce některé zboží chybí nebo je poškozené, informuje o tom zákazník do 24 hodin od doručení prodávajícího, a to telefonicky nebo prostřednictvím emailu zaslaného na info@bedynkykrkonose.cz. Kupující uvede popis vady zboží, případně doplní zprávu o její fotografii.

7.2. Pokud je reklamace oprávněná, nahradí prodávající kupujícímu zboží spolu s následující dodávkou,  a to vrácením peněz anebo ve výjimečných a obzvláště naléhavých případech (nemoc, dieta) dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu

7.3. S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.4. Pokud kupující zruší objednávku, je povinen jednat následovně: najít jiného kupujícího, který by  jeho zboží odkoupil nebo uhradit 100% ceny objednávky, a to do 7 dní od data plánovaného doručení (při placení příští objednávky hotově či převodem na účet prodávajícího).

 

8. Registrace a ochrana osobních údajů

8.1. Na stránce www.bedynkykrkonose.cz  se může zaregistrovat osoba starší 18ti let. Požadované údaje přitom uvádí pravdivě a úplně a při jejich změně je průběžně aktualizuje.

8.2. Po úspěšném dokončení registrace obdrží zákazník své uživatelské jméno a heslo ke svému účtu v internetovém obchodu www.bedynkykrkonose.cz  Toto heslo je zákazník povinen chránit a zamezit tak případnému zneužití (objednání zboží jinou osobou na účet zákazníka apod.). V případě, že zákazník své heslo zapomene, emailem nebo telefonicky kontaktuje prodávajícího a ten mu na emailovou adresu uvedenou v registraci zašle heslo nové .

8.3. Prodávající má právo registraci zrušit (v případě dlouhodobé nečinnosti či duplicity účtů apod.)

8.4. Osobní údaje zákazníků uvedené v objednávkovém formuláři nebo při registraci prodávající shromažďuje pouze v rozsahu nezbytném pro uskutečnění obchodu. V takovémto rozsahu je také sděluje obchodním partnerům realizujícím prodej zboží (např. smluvní dopravce).

8.5. Kupující při registraci také vyslovuje svůj souhlas se zasíláním novinek z obchodu, receptů a aktuálních zpráv z farem na jeho emailovou adresu. Pokud si zákazník nepřeje zprávy dostávat, má možnost se od nich odhlásit kliknutím na odkaz ve spodní části informativního emailu, případně změnou přímo na svém účtu na stránce www.bedynkykrkonose.cz.

8.6. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy, a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.

8.7. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím registrovaného přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP tvoří ve spojení s objednávkou zboží na stránkách www.bedynkykrkonose.cz úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá část smlouvy neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

9.2. Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.

9.3. Na stránkách jsou uvedené informace o produktech, jejich název, cena a prodávané množství. Dále jsou zde uvedeny popisy zboží, případně způsob jejich použití, které má usnadnit jejich přípravu a konzumaci. Tento druh informací má pouze doporučující charakter a nezakládá jakoukoli odpovědnost prodávajícího za nakládání kupujícího se zbožím.

9.4. Bedýnky Krkonoše nemůžou zaručit bezchybné a nepřerušené fungování webových stránek www.bedynkykrkonose.cz ,  ani neodpovídají za funkčnost a kompatibilitu stránek se softwarem zákazníka. Zároveň si prodávající vyhrazuje právo kdykoliv omezit přístup na své webové stránky, a to především z důvodu jejich aktualizace a údržby.

9.5. Obsah stránky (texty, obrázky a jiná grafická díla) je ve výlučném vlastnictví Jiřího Pavliše a bez předchozího souhlasu nesmí být užity jakoukoli jinou osobou. 

   
Bedýnky Krkonoše