BIO zelenina (Polabí)

Certifikovaná zelenina od našeho bio pěstitele z Polabí. Biozemědělství staví na několika základních principech: respektování přírodních systémů, udržování biodiverzity prostředí, ochraně půdy, předcházení půdní erozi a zodpovědném využívání přírodních zdrojů. Dalšími kroky vedoucími k udržitelnosti jsou prevence vzniku odpadů, jejich recyklace a upřednostňování obnovitelných zdrojů. Jedna z prvních věcí, která se zřejmě každému vybaví v souvislosti s ekologicky šetrným zemědělstvím, je zákaz používání pesticidů a umělých hnojiv. Běžně používané postřiky jsou pro ekofarmáře tabu. Určitou možnost ochrany proti škůdcům a chorobám přesto mají, na milost je vzato celkem 26 účinných látek. Z velké části jsou přírodního původu, jde o různé rostlinné výtažky a oleje, včelí vosk nebo feromony. Povoleny jsou i „chemické“ pomůcky, které se k danému účelu používaly již v dávné minulosti, například síra. Podle stejných zásad je postaven i seznam povolených hnojiv. Dodržování zákazu používání pesticidů se pravidelně kontroluje, mimo jiné i laboratorními rozbory prodávaných biopotravin. V úvahu se přitom bere i možnost nahodilé, nezáměrné kontaminace pesticidy z okolního prostředí. Proto se za nevyhovující považují až nálezy, které i po zohlednění nejistoty měření překračují koncentraci 0,01 mg/kg. V takovém případě daná potravina již není bio a výrobce musí vysvětlit, jak ke kontaminaci došlo. Zároveň musí přijmout nezbytná opatření, aby se situace již nemohla opakovat.

 

 
 

Záznamy nebyly nalezeny...